top of page

Palvelumme

Muotoillaan Tulevaisuus yhdessä!

Public Speaker

Luennot ja Puheenvuorot

Inspiroi työyhteisösi uuteen tilaamalla luento etäyhteyksin!

 

Helposti toteutettavat 1- 3h luennot, puheenvuorot ja muut vastaavat tuotteet aamupalalla tai iltapäiväkahvilla aiheina

 • Mielenterveyden tulevaisuus 

 • Design thinking 

 • Kulttuurin ja hyvinvoinnin mahdollisuudet 

 • Sosiaaliset innovaatiot, 

 • Arvioinnin sparraushetki 

 • Tavoitteellinen ajattelu hankesuunnittelussa

Young People at a Workshop

Digifasilitoinnit ja koulutukset

Mielenterveyspalveluihin, kuntoutukseen ja organisaatiokehittämiseen liittyvään etä-osaamiseen on suuri kysyntä ja kehittämisen tarve. 

 

WORKSHOPIT JA TYÖRYHMIEN SPARRAUKSET

 

 • Palvelumuotoillen paremmaksi 

 • Strategisen työskentelyn sparraus 

 • Sosiaalisen liikunnan työhyvinvointipäivä 

 • Arviointikonsultaatio

 • Systeemiajattelu 

 • Strategisen suunnittelun lähtökohdat 

 • Arvioinnin sparraus 

 • Strategiasparraus

 • Kuinka rakennat mokakulttuurin 

 • Järjestön visio ja missio kuntoon.

 

 

Young People at a Workshop
Luennot
Koulutukset
Interview Time

Stream / Podcastpalvelut

Tarjoamme apuamme ja haluamme vastata podcast/streamtuotannostanne.

Oletko harkitsemassa podcastien tekemistä tai seminaarien toteuttamista webinaarina?
Tarjouksemme sisältää ääniteknikot, jotka vastaa tarvittaessa myös videoinnista.

 

Tuotannot tehdään modernissa ja
tasokkaassa podcast/stream-studiossamme, joka on valmistunut Helsingin Malmille.

 

Saat podcast-sarjallesi laadukkaan teknisen tuotannon avaimet käteen -periaatteella. Tilaajan tehtävänä on järjestää keskustelijat paikalle ja valmistella sisältö.

 

Palvelumme sisältää taltioinnin laadukkaalla
ammattikalustolla sekä jälkityön editointeineen ja miksauksineen.

Saat meiltä julkaisuvalmiin tiedoston ja voimme myös avustaa ääni- tai videotiedoston julkaisemisessa suoratoisto-alustoilla kuten Spotify, Apple Podcasts sekä Google Podcasts.

Palvelumme sisältää myös editoinnin ja
miksauksen, sekä halutessanne teostovapaat äänijinglet ja tunnusmusiikit, jotka toimittaa meille Epidemic Sounds.

Ota yhteyttä, räätälöimme mielellämme avaimet käteen tarjouksen juuri teidän tarpeistanne käsin.
 

Podcast

SOVELTAVAN TAITEEN

PALVELUT

Soveltava taide
White Space
White Shelf on White Wall

Soveltavan taiteen työelämävalmennuspalvelu on tarkoitettu kaikille vailla työ- tai opiskelupaikkaa oleville yksilöille.

Koulutuksen tavoitteena on edistää yksilön työllistymiskykyä  soveltavan taiteen keinoin. Henkilökohtaisen muutosprosessin myötä päästään kiinni omiin vahvuuksiin, voimavaroihin, toivoon ja unelmiin. 

Kuuden kuukauden aikana kukin osallistuja tuottaa henkilökohtaisen, konkreettisen urasuunnitelman kohti työelämää tai opintoja. 

Soveltavan taiteen prosessin avulla osallistuja tekee siis matkan itseensä, löytää unelmansa ja piirtää kartan askel askeleelta kohti tulevaisuuden suunnitelmaa. 

Työelämävalmennus soveltavan taiteen keinoin on lähtökohtaisesti ryhmämuotoista toimintaa. Oppimisprosessi tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ryhmässä toimiminen vahvistaa myös tulevaisuuden työelämätaitoja. Soveltavan taiteen koulutusprosessin aikana tuetaan identiteettiä vahvistavia elementtejä ja taataan kaikille onnistumisen kokemuksia. 

Yksilössä tapahtuvaa muutosta seurataan hyödyntäen Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmää.

Kouluttajina toimivat soveltavan taiteen ammattilaiset, joilla on vahvaa osaamista myös mielenterveystoipuja viitekehyksessä toimimisesta.

Työelämävalmennus
soveltavan taiteen keinoin

TEKIJÄT

White Space

JENNI HOPPI

10 vuotta päätyöni oli teatteritaiteen opettaja. Opetin taiteen perusopetusta 7- 18 vuotiaille lapsille ja nuorille, sekä ohjasin teatteriryhmiä mielenterveystoipujille ja maahanmuuttajataustaisille ihmisille.

 

Vuodesta 2007, teatteri-ilmaisun ohjaajaksi valmistumisen jälkeen, olen opettamisen lisäksi ohjannut teatteriesityksiä, esiintynyt ja käsikirjoittanut omia projekteja. Viimeiset kaksi vuotta olen työskennellyt hankkeessa kehittämässä ja kouluttanut soveltavan taiteen vertaistoimintaa mielenterveystoipujille. 

Erityisosaamiseni on soveltavan taiteen ja teatterin tekeminen, uuden toiminnan ideointi ja suunnittelu soveltavan taiteen keinoin, sekä ryhmien ohjaaminen livenä ja verkossa. 

Intohimoni on kirjoittaminen ja teatterin tekeminen ihmisten kanssa, sekä innostuminen yhdessä taiteen tekemisestä.

IMG_20201208_114247.jpg
White Space

Olen koulutukseltani teatteri-ilmaisun ohjaaja (yamk) ja lastentarhanopettaja. 

Minulla on työkokemusta muun muassa hanketyöstä, jossa kehitettiin vertaistoimintaa soveltavan taiteen keinoin.  Olen toiminut myös 10- vuotta ohjaajana mielenterveystoipujien asumispalveluyksikössä. 

Ammatti-identiteetti on rakentunut soveltavan taiteen ja sosiaalialan yhdyspinnoille. 

Olen ollut perustamassa Hakunilan alueen yhteisöteatteritoimintaa osana EU Urban II kehittämisohjelmaa ja opettanut ilmaisutaitoa erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Olen myös laulaja-lauluntekijä. 

Erityisesti musiikin mahdollisuudet hyvinvoinnin edistämisessä ovat lähellä sydäntäni.

MIKAELA MANSIKKALA

MIELENTÄMISEN 

TAIDE

Marble Surface
 1. Taide, mentalisaatio ja reflektiivinen työote (etä- / lähitoteutus)

 

 • Johdanto 1pvä 

 • syventävä koulutus 2 pvää (edellyttää perustiedot)


 

2. Mentalisaatioon ja taiteeseen perustuvan ryhmän ohjaaminen (etä/lähi)

 

 • 2-4 päivää

 

3. OMAKUVA N.Y.T. taideperustainen kasvuryhmämalli

 

 • Johdanto 1 pvä (etä)

 • Syventävä 2-4 pvää (lähi)

.

4. Reflektiivinen työote ammatillisen kasvun tukena (etä)

 

 • 1-2 päivää

 

5. Vaikeista asiakastilanteista kohti kiinnostavia asiakaskohtaamisia

 

 • 1-2 pvää

 

6. Työparityöskentely ammatillisen kasvun tukena: mentalisaatio työotteena (etä/lähi)

 

 • 1-2 päivää

 

7. Työhyvinvointi: Mentalisaatio ja työssä jaksaminen (etä/lähi)

 

 • 1 päivää

KOULUTUSPAKETIT

Koulutussisällöissä käsitellään muun muassa: 

- Mitä on mentalisaatio (mielentäminen) ja reflektiivinen työote (P. Fonagy, A. Bateman)

- Mitä on taide? Merkityksiä ja työtapoja.

 

- Reflektiivinen työote oman ammatillisen kasvun tukena.

- Ryhmän ohjaaminen reflektiivisen työotteen keinoin

- Tunteet ja emootiot hiljaisen tiedon kanavana

 

- Kehollisuus ja holistinen ihmiskäsitys

TEKIJÄT

URSULA HALLAS

Ursula on toiminut mielenterveyskentällä vuodesta -90 ja osallistunut kulttuurihyvinvoinnin erilaisiin projekteihin 20 vuoden ajan.

 

Koulutukseltaan Ursula on TeM, teatteripedagogi, teatteri-ilmaisun ohjaaja amk, sosionomi amk, mielenterveyshoitaja (valvira), ryhmäpsykoterapeutti (valvira) työnohjaaja (STOry), ryhmäpsykoterapiakouluttaja 

Marble Surface

SANNI
SIHVOLA

Sanni on koreografi, tanssipedagogi ja yhteisötaiteilija (TansM, sosionomi AMK opiskelija), joka on toiminut yli 20 vuoden ajan monipuolisesti taiteen kentällä sekä esiintyjänä, koreografina, ryhmänohjaajana, hankekoordinaattorina että soveltavan taiteen asiantuntijana.

 

Hän on toiminut myös järjestöasiantuntijatehtävissä lasten ja nuorten asialla FinFami ry:ssä. Sanni suuntautuu luontaisesti kehittämään uusia menetelmiä vaativiin toimintaympäristöihin, josta esimerkkinä taidemenetelmien sovellusten kehittäminen lastensuojelun tehostettuun perhetyöhön.

Na%CC%88ytto%CC%88kuva%202021-4-19%20kel
Vuorovaikutustyöpajat rikosseuraamusalan työntekijöille, asiakkaille ja sidosryhmille
Marble Surface

ANNUKKA

VALO

Annukka on teatteripedagogi, kouluttaja ja ohjaaja, joka on toiminut 13 vuotta monipuolisesti
ohjaajana, kouluttajana ja opettajana soveltavan ja esittävän taiteen kentällä.


Valo on toiminut opettajana mm. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa Teatteripedagogiikan laitoksella, Centria AMK:ssa Esittävän taiteen koulutusohjelmassa sekä Tampereen AMK:ssa Mediapoliksessa.  Valolla on syvällinen ymmärrys taiteen menetelmien soveltamisesta erilaisiin vaativiinkin toimintaympäristöihin, konteksteihin ja tarpeisiin. Hän on tehnyt runsaasti teatteria eri tavoin
marginaalissa olevien ihmisten kanssa.


Valo on ohjannut useissa Suomen vankiloissa vuodesta 2013 lähtien ryhmämuotoisia esityksiä, vuorovaikutustyöpajoja sekä Forum- teatteria vangeille että vankilan henkilökunnalle sekä vankiloiden sidosryhmille mm. erilaisten kumppanuusseminaarien yhteydessä.

Annukka .jpg

Vuorovaikutustyöpajan tarkoituksena on kehittää omia vuorovaikutus- ja tunnetaitoja erilaisten taidelähtöisten menetelmien avulla sekä löytää uusia toimintamalleja haastavien ristiriitatilanteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn.

 

Työpajassa ristiriitaisia tilanteita käsitellään myös näyttelijöiden esittämän Forum- teatteriesityksen keinoin. Työpajan yhteydessä esitetään tilaajan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti räätälöity, haastavaa ristiriitatilannetta käsittelevä Forum- teatteriesitys.

Forum- teatterin keskiössä on tarkastella yhdessä työyhteisön tai
rikosseuraamusalan asiakkaiden kanssa, miten erilaiset toimintavat vaikuttavat haastaviin ja ristiriitaisiin tilanteisiin, joita ilmenee erilaisissa yhteisöissä ihmisten välillä.

Forum- teatterissa esityksen yleisö koostuu katsoja-osallistujista, toisin kuin perinteisessä teatteriesityksessä. Yleisö osallistuu esityksen kulkuun muun muassa keskustelemalla ja esittämällä roolihahmoille uusia toimintamalleja haastaviin tilanteisiin, kun kohtausta esitetään ensimmäisen esityskierroksen jälkeen alusta uudelleen.


Työpajoissa oppiminen tapahtuu ryhmässä yhdessä muiden kanssa. Keskustelun ja osallistumisen myötä pyritään työyhteisön ja sen yksilöiden voimaantumiseen. Kouluttajana toimii teatterialan ammattilainen, jolla on yli 13 vuoden kokemus
kouluttamisesta ja ohjaamisesta. Kouluttaja on toiminut ohjaajana vankiloissa vuodesta 2013 lähtien.

Haluatko tietää palveluistamme lisää?

Kiitos viestistäsi!

bottom of page