top of page

TEKIJÄT

Looking for a great career in the consulting industry? Muutostoimisto Ikinori Oy is looking for talented go-getters who are committed to our values of excellence and uncompromising quality. We’re currently looking to fill a variety of roles, so check out the openings below to see if there’s the right fit for you.

Confident Business People
Markus Raivio 10.jpg
People Gathering in a Meeting Together

Antti Karjalainen

This is your job opening description. Be sure to include both educational and experiential requirements for the position, as well as details about the type of person you are looking for. Write a detailed overview of the position and responsibilities, and how this role will contribute to the success of Muutostoimisto Ikinori Oy.

Markus Raivio

This is your job opening description. Be sure to include both educational and experiential requirements for the position, as well as details about the type of person you are looking for. Write a detailed overview of the position and responsibilities, and how this role will contribute to the success of Muutostoimisto Ikinori Oy.

Janne tai Outsa tai Vähälä

This is your job opening description. Be sure to include both educational and experiential requirements for the position, as well as details about the type of person you are looking for. Write a detailed overview of the position and responsibilities, and how this role will contribute to the success of Muutostoimisto Ikinori Oy.

Careers: Careers
Beautiful Landscape

Systeeminen ajattelu

Tässä teemoina joita voit tilata:

Working in Cafe

Ellen

Tässä tapahtuu kaikkea tällaista.

Pottery Workshop

Ursula ja Sanni

KOULUTUSPAKETIT

 

 1. Taide, mentalisaatio ja reflektiivinen työote (etä- / lähitoteutus)

 

 • Johdanto 1pvä 

 • syventävä koulutus 2 pvää (edellyttää perustiedot)


 

 1. Mentalisaatioon ja taiteeseen perustuvan ryhmän ohjaaminen (etä/lähi)

 

 • 2-4 päivää

 

 1. OMAKUVA N.Y.T. taideperustainen kasvuryhmämalli

 

 • Johdanto 1 pvä (etä)

 • Syventävä 2-4 pvää (lähi)

.

 1. Reflektiivinen työote ammatillisen kasvun tukena (etä)

 

 • 1-2 päivää

 

 1. Vaikeista asiakastilanteista kohti kiinnostavia asiakaskohtaamisia

 

 • 1-2 pvää

 

 1. Työparityöskentely ammatillisen kasvun tukena: mentalisaatio työotteena (etä/lähi)

 

 • 1-2 päivää

 

 1. Työhyvinvointi: Mentalisaatio ja työssä jaksaminen (etä/lähi)

 

 • 1 päivää

 

Koulutussisällöissä käsitellään muun muassa: 

 

 • Mitä on mentalisaatio (mielentäminen) ja reflektiivinen työote (P. Fonagy, A. Bateman)

 • Mitä on taide? Merkityksiä ja työtapoja.

 • Reflektiivinen työote oman ammatillisen kasvun tukena.

 • Ryhmän ohjaaminen reflektiivisen työotteen keinoin

 • tunteet ja emootiot hiljaisen tiedon kanavana

 • kehollisuus ja holistinen ihmiskäsitys

Kouluttajat: Ursula Hallas on toiminut mielenterveyskentällä vuodesta -90 ja osallistunut kulttuurihyvinvoinnin erilaisiin projekteihin 20 vuoden ajan. Koulutukseltaan Ursula on TeM, teatteripedagogi, teatteri-ilmaisun ohjaaja amk, sosionomi amk, mielenterveyshoitaja (valvira), ryhmäpsykoterapeutti (valvira) työnohjaaja (STOry), ryhmäpsykoterapiakouluttaja kandidaatti

Sanni Sihvola on koreografi, tanssipedagogi ja yhteisötaiteilija (TansM, sosionomi AMK opiskelija), joka on toiminut yli 20 vuoden ajan monipuolisesti taiteen kentällä sekä esiintyjänä, koreografina, ryhmänohjaajana, hankekoordinaattorina että soveltavan taiteen asiantuntijana. Hän on toiminut myös järjestöasiantuntijatehtävissä lasten ja nuorten asialla FinFami ry:ssä. Sanni suuntautuu luontaisesti kehittämään uusia menetelmiä vaativiin toimintaympäristöihin, josta esimerkkinä taidemenetelmien sovellusten kehittäminen lastensuojelun tehostettuun perhetyöhön. 

bottom of page